هوش مصنوعی نتایج عجیبی را در مورد ساختار اولین ستاره‌ها در کیهان منتشر کرد

محققان با تحلیل فراوانی عناصر ستاره‌ها به کمک هوش مصنوعی دریافته‌اند که اکثریت ستارگان نسل دوم در کیهان ساختار فلزی مشابه با ...

ادامه مطالعه